Bezpieczeństwo i wygoda


Systemy alarmowe

Instalacja systemów alarmowych


Systemy monitoringu

Montaż systemów monitoringu


Automatyka budynku

System automatyki budynku


Sieci komputerowe

Projektowanie sieci komputerowych


Sale audiowizualne

Projektowanie sal projekcyjnych


W dzisiejszych czasach posiadanie sal konferencyjnych które spełniających standardy w zakresie sposobu przekazywania i odbioru informacji, skłania firmy do ich wyposażenia w najnowszej generacji urządzenia audiowizualne. W odpowiednio wyposażonych salach mogą odbywać się konferencje, wykłady, prezentacje, spotkania z gośćmi, oraz zebrania z pracownikami jak również wszelkiego rodzaju szkolenia.
Dobrze wykonany system projekcyjny umożliwia przekaz informacji z różnych źródeł w taki sposób, aby obraz był czytelny z każdego miejsca sali. System taki składa się z projektora o parametrach dostosowanych do planowanej wielkości ekranu i warunków pracy.

Etapy wykonania instalacji

Spotkanie i analiza potrzeb


Przygotowanie oferty i akceptacja


Montaż i konfiguracja instalacji


Szkolenie obsługi systemu


Gwarancja i opieka po instalacji

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

IKTSYSTEM

Nowoczesne Systemy Zabezpieczeń


Telefon

698-525-234

507-388-767


Email

biuro@iktsystem.pl