Bezpieczeństwo i wygoda


Systemy alarmowe

Instalacja systemów alarmowych


Systemy monitoringu

Montaż systemów monitoringu


Automatyka budynku

System automatyki budynku


Sieci komputerowe

Projektowanie sieci komputerowych


Sale audiowizualne

Projektowanie sal projekcyjnych


Okablowanie sieci komputerowej, inaczej mówiąc sieć strukturalna stosowana jest coraz to częściej w nowoczesnych budynkach. Już na etapie projektowania, planowania biur, sklepów, szkół, pomieszczeń socjalnych, magazynów, garaży itp. uwzględnia się sieci nisko prądowe w tym okablowanie strukturalne. Rozwiązania takie, umożliwiają w sposób przejrzysty rozplanować sieć transmisji obrazu, danych oraz głosu przy wykorzystaniu wdrożonej infrastruktury kablowej. Największą zaletą takiego rozwiazania jest uniwersalność, gdyż w każdej chwili możemy zmienić strukturę sieci do potrzeb użytkownika, dostosować sieć teleinformatyczną do wdrożenia nowego systemu, zmiany lokalizacji telefonu, komputera itp.

Polecamy takie rozwiązanie, ze względu na elastyczną i uniwersalną strukturę sieci, możliwość szybkiej zmiany kierowania ruchu do gniazd telefonicznych i komputerowych. Poprzez przepięcia kabli krosujących w szafie strukturalnej, precyzyjnie dostosowujemy sieć do potrzeb nowych wdrożeń technologi teleinformatycznych i komputerowych.
Nowoczesna firma, instytucja, decyduje się również na montaż jednego lub kilku punktów dostępowych WLAN (WIFI). Wdrożona sieć komputerowa w technologi bezprzewodowej, umożliwia w sposób mobilny dostęp do internetu oraz innych zasobów lokalnych. Nie potrzebujemy plączących kabli, nie jesteśmy uwiązani do danego biurka, możemy udostępniać zasoby internetu przybyłym gościom.

Etapy wykonania instalacji

Spotkanie i analiza potrzeb


Przygotowanie oferty i akceptacja


Montaż i konfiguracja instalacji


Szkolenie obsługi systemu


Gwarancja i opieka po instalacji

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

IKTSYSTEM

Nowoczesne Systemy Zabezpieczeń


Telefon

698-525-234

507-388-767


Email

biuro@iktsystem.pl